Share and Win Contest ! Click on Share and get a chance to win Xiaomi Redmi Note 8
Share with friends Share with friends

Friends QuotesDon Niyam : Friends Quotes
-------------------------------------------

माझ्या जीवनात दोन नियम आहेत
१- मिञ सुखात असतील तर आमंञणा शिवाय जायच नाही
२- मिञ अडचणी मधे असतील तर निमंञणा ची वाट पहायची नाही.


Top and latest marathi jokes