Share with friends

Genral marathi jokes


• महाराष्ट्र राज्य What's App. परीक्षा मंडळ .• • हिवाळी परीक्षा • वेळ - 3 तास. मार्क - 80 - सर्व प्रश्न सोडवणे. - कॉपी करू नये. - उजवी कडील अंक गुण दर्शवतात. ....................................................... प्र श्ऩ १ निबंध लिहा २० १. जान्हविला बाळ झाल तर.... २. जय आणि आदितीची आत्मकथा. प्र. २ - रिकाम्या जागा भरा. ६ १ तुझ्या कडुन खुप मोठी चुक झाली आता.........माफी नाय. २ जिथ कमी तिथ ............. ३ ........पाणी तु कशाला ढवळील....... पिलाला तु काग खवळील. ४ दिल दोस्ती......... प्र.३रा- योग्य शब्द निवडा. १५ १.काहीही हा......... - पिंट्या. - जय. - श्री. २. चखरा नखरा चखरा नखरा........ - कमळाबाई. - शांताबाई. - जान्हविचीआई. ३. कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा........ - दिल्ली. - जपान. - यिथेच आहे. ४.सहज आठवले म्हणून........ - वटवले . - पाठवले . - साठवले . ५. चला कामाला लागा........ - नवरे. - मांगले . - भाऊकदम. ६- जान्हवीचे बाबा गुढघ्याला कोणत तेल लावतात....? - खोबरेलतेल. - गोडेतेल. - वाटीका. प्र. ४- एका वाक्यात ऊत्तरे . १५. १)नरेंद्र मोदी आता कोणत्या दौर्यावर आहेत ? २)वच्छी आत्या कोणती कामे करते ? ३)पिंट्याला कुणाचा सासुरवास आहे ? प्र. ५- चूक की बरोबर .१० १)जान्हविला मुलगा झाल्यावर त्याच नाव बाहुबली ठेवणार. - २) भाऊकदम आणि शांताबाई हे नवराबायको आहे. - प्र.६ -सविस्तर ऊत्तरे लिहा. ३५. १)शांताबाई कोण होती? २)कट्टप्पा ने बाहुबलीस का मारले? 😎All the Best😎• महाराष्ट्र राज्य What's App. परीक्षा मंडळ .• • हिवाळी परीक्षा • वेळ - 3 तास. मार्क - 80 - सर्व प्रश्न सोडवणे. - कॉपी करू नये. - उजवी कडील अंक गुण दर्शवतात. ....................................................... प्र श्ऩ १ निबंध लिहा २० १. जान्हविला बाळ झाल तर.... २. जय आणि आदितीची आत्मकथा. प्र. २ - रिकाम्या जागा भरा. ६ १ तुझ्या कडुन खुप मोठी चुक झाली आता.........माफी नाय. २ जिथ कमी तिथ ............. ३ ........पाणी तु कशाला ढवळील....... पिलाला तु काग खवळील. ४ दिल दोस्ती......... प्र.३रा- योग्य शब्द निवडा. १५ १.काहीही हा......... - पिंट्या. - जय. - श्री. २. चखरा नखरा चखरा नखरा........ - कमळाबाई. - शांताबाई. - जान्हविचीआई. ३. कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा........ - दिल्ली. - जपान. - यिथेच आहे. ४.सहज आठवले म्हणून........ - वटवले . - पाठवले . - साठवले . ५. चला कामाला लागा........ - नवरे. - मांगले . - भाऊकदम. ६- जान्हवीचे बाबा गुढघ्याला कोणत तेल लावतात....? - खोबरेलतेल. - गोडेतेल. - वाटीका. प्र. ४- एका वाक्यात ऊत्तरे . १५. १)नरेंद्र मोदी आता कोणत्या दौर्यावर आहेत ? २)वच्छी आत्या कोणती कामे करते ? ३)पिंट्याला कुणाचा सासुरवास आहे ? प्र. ५- चूक की बरोबर .१० १)जान्हविला मुलगा झाल्यावर त्याच नाव बाहुबली ठेवणार. - २) भाऊकदम आणि शांताबाई हे नवराबायको आहे. - प्र.६ -सविस्तर ऊत्तरे लिहा. ३५. १)शांताबाई कोण होती? २)कट्टप्पा ने बाहुबलीस का मारले? 😎All the Best😎
यदि आप Government या Private नौकरी चाहते हैं, तो आपको यह अवश्य पढ़ना चाहिए. Click here
Click here to read how to get a Girl u want Read Top and latest trending jokes

!!..[एकदम खतरनाक]..!! . . . . एक मुलगा आणि मुलगी एका टेकडी वर फिरायला गेले.. . . मुलगा-हि ती टेकडी आहे जिथे माणसाने आपले नाव जोर जोराने ओरडून सांगितले तर.. टेकडीकडून उत्तर आपल्या प्रियसीचे नाव येते.. . . मुलगा जोरात ओरडून आपलं नाव बोलतो.. . Sankya.. . टेकडीतून आवाज येतो.. रोहिणी.. रोहिणी.. रोहिणी.. . . मुलगी हे पाहून खुप खुश होते आणि ति पण जोर जोराने ओरडून बोलते.. . रोहिणी... . टेकडीतून आवाज येतो.. पम्या. . . आक्या. . . गण्या. . . जग्या. . . सागर्या. . . अभ्या. . . तुश्या. . . नित्या. . . मन्या. . . पिँक्या. . . विक्या. . . संत्या. . . किरण्या. . . हाडक्या. . . भुसपांग्या. . . खरजुल्या. . . . आणि सगळ्यात शेवटी Sankya. . . . Sankya बेहोश.. @@@@@@@@@ हे आमच्या पोरांच असे झालय.. खिशात नाही दाना.. . आणि म्हणतय धिरे धिरे से मेरी जिन्दगी मे आना
यदि आप Government या Private नौकरी चाहते हैं, तो आपको यह अवश्य पढ़ना चाहिए. Click here
Click here to read how to get a Girl u want Read Top and latest trending jokes

किरण राव : मला भारतात असुरक्षित वाटतय ,आता मी कुठे जाऊ.................. . . . . . . .निळू फुले :बाईईई वाड्यावर या !!!! 😂😂😂😂😂😂
यदि आप Government या Private नौकरी चाहते हैं, तो आपको यह अवश्य पढ़ना चाहिए. Click here
Click here to read how to get a Girl u want Read Top and latest trending jokes


You may also like :Read Top and latest marathi jokes
वडील 😵 : तुला परीक्षेत ९० % मिळाले पाहिजे! मुलगा😛 : ९० काय ११० % आणून दाखवतो. वडील😱 : बापाशी मस्करी करतोस !? मुलगा 😁: सुरुवात कोणी केली.😂😂😂😂
यदि आप Government या Private नौकरी चाहते हैं, तो आपको यह अवश्य पढ़ना चाहिए. Click here
Click here to read how to get a Girl u want Read Top and latest trending jokes

मी स्मार्ट फोन ला तेव्हाच स्मार्ट मानेन जेव्हा केव्हा मी ओरड़ेल माझा फोन कुठय...! आणि फोन स्वतः मला सांगेल.... मालक हितच हाय मी वाकळं खाली. 😂😂😂😂😂😂😂
यदि आप Government या Private नौकरी चाहते हैं, तो आपको यह अवश्य पढ़ना चाहिए. Click here
Click here to read how to get a Girl u want Read Top and latest trending jokes

शिक्षक : जर कुणी शाळेच्या समोर बाॅम्ब ठेवला तर काय कराल? .

गण्या : 1-2 तास बघणार कोणी नेला तर ठिक आहे. नाहीतर Staff Room मधे जमा करणार. .

नियम म्हणजे नियम 😝😝😝😝

यदि आप Government या Private नौकरी चाहते हैं, तो आपको यह अवश्य पढ़ना चाहिए. Click here
Click here to read how to get a Girl u want Read Top and latest trending jokes


You may also like :Read Top and latest marathi jokes

Genral marathi jokes to share Genral marathi jokes to share Genral marathi jokes to share Genral marathi jokes to share Genral marathi jokes to share Genral marathi jokes to share Genral marathi jokes to share Genral marathi jokes to share Genral marathi jokes to share Genral marathi jokes to share Genral marathi jokes to share Genral marathi jokes to share Genral marathi jokes to share Genral marathi jokes to share Genral marathi jokes to share Genral marathi jokes to share