Share and Win Contest ! Click on Share and get a chance to win Xiaomi Redmi Note 8
Share with friends Share with friends

marathi kavitaMarathi sundar kavita : marathi kavita
-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

जाता जाता गाईन मी

गाता गाता जाईन मी

गेल्यावरही या गगनातील

गीतांमधुनी राहीन मी..

 

माझे जगणे होते गाणे..

कधी मनाचे कधी जनाचे

कधी धनास्तव कधी बनाचे

कधी घनाशय कधी निराशय केवळ नादतराणे..

 

आलापींची संथ सुरावळ

वा रागांचा संकर गोंधळ

कधी आर्तता काळजातली केव्हा फक्त बहाणे..

 

राईमधले राजस कूजन

कधी स्मशानामधले क्रंदन

अजाणतेचे अरण्य केव्हा केव्हा शब्द शहाणे..

 

जमले अथवा जमले नाही

खेद खंत ना उरली काही

अदृष्यातिल आदेशांचे

ओझे फक्त वहाणे.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Top and latest marathi jokes