Jar yacha result ala tar marathi joke


हॉटेल मध्ये मुलगा
आणि मुलगी बसलेले असतात..
मुलीची आई त्या
दोघांना तिथेपाहते
आणि आपल्या मुलीला फोन करते
आई : कुठे आहेस ...
मुलगी : परीक्षा देत आहे
आई : या परीक्षेचा
जर रिझल्ट आला ना
तर तुझं तंगडच
तोडून टाकीन...


Share with friends Share with friends
Moto G Play, 4th Gen (Black) at Rs 7000 only

IPhone at Rs 1000
<< Previous Message Next Message >>